May 21, 2012

Λέγε, λέγε…


Λέγε, λέγε (κατά του Τσίπρα) το κοπέλι, κάνει την κυρά και θέλει… «Τόση επίθεση, τόση ειρωνία _ η το πάλαι ποτέ εφαρμοσμένη με επιτυχημένους καρπούς μέθοδος ‘εξαφάνισης’ Γιάννη Ζίγδη _ , τόση χολή, τόσο μένος, ντε και καλά ‘μην τυχόν και τον ψηφίσετε, κινδυνεύετε’, ‘μην τυχόν και τον ψηφίσετε, καταστρεφόμαστε’», μου λέει ο Στέφανος, «ε ναι, εγώ θα τον ψηφίσω. Από πείσμα». Όλος ο κόσμος, μια σκηνή…

No comments:

Post a Comment